Мониторинг по ИКТ

 

Итоги мониторинга ООУ 2020г

[.pdf]

Итоги мониторинга по ИКТ 2019

[.rar]

Итоги мониторинга по ИКТ 2015-2016

[.rar]

Мониторинг ИКТ  МДОУ    май  2017

[.pptx]

Мониторинг ИКТ  МОУДО май  2017

[.pptx]

Мониторинг ИКТ  ООУ     май 2017

[.pptx]